W przypadku problemów z działaniem funkcji Historia Pojazdu w wersji 15.26 programu Patronat BDE prosimy o zainstalowanie ponownie aplikacji CEPiK Uploader za pomocą instalatora w katalogu C:\DIAGOGOL\INSTALUJ  lub za pomocą specjalnej autopoprawki, którą to można pobrać bezpośrednio z adresu: patronat360.patronat.pl/legacy/histpoj/HistoriaPojazduFix.exe. Po pobraniu poprawki należy ją uruchomić, a ona sama się zainstaluje – potem można rozpocząć korzystanie z funkcji Historii Pojazdu tej wersji programu.

 

Informujemy również, że aktualny status czy stan jakości działania systemu mogący mieć wpływ na pracę na SKP oraz z oprogramowaniem Patronat, można na bieżąco sprawdzać na naszej witrynie www.patronat.pl, w nowej zakładce "Status usług" lub dzięki odpowiedniej funkcji wirtualnego asystenta.

 

Nowa wersja programu PATRONAT 15.25  wersja BDE

Wersja będzie dostępna od 29-01-2024r.

Przy pierwszym uruchomieniu program ma dociągnąć nowe tabele ( z nowymi polami) do bazy głównej i lokalnej i po resecie na nich prowadzić dalsze wpisy.

Przy pierwszym uruchomieniu pokaże się komunikat o braku tabeli, po czym program automatycznie pobierze niezbędne tabele. W związku z koniecznością załadowania dodatkowych tabel do bazy głównej i lokalnej dla konfiguracji wielostanowiskowych zaleca się aby pierwszej aktualizacji dokonać po zakończeniu pracy na tzw. Komputerze głównym, a następnie na pozostałych komputerach.

Po korekcie starych wpisów (wprowadzanych poprzednimi wersjami) zaleca się zamknąć program PATRONAT i następnie uruchomić go ponownie (lub też do korekty wpisu użyć przycisku 'F11-WERSJA POPRZEDNIA').

Opcja F5 - BAZA, ZESTAWIENIA -‘Dla ostatnich n-badań’   dla podfunkcji ‘POKAŻ ARCHIWA’ jest czasowo wyłączona.

Pozostałe funkcjonalności programu nie uległy zmianie.

Zmiana wysokości opłat za Program Patronat (udzielenie licencji) oraz nadzór autorski.

Szanowni Państwo

 

Ze względu na rosnące koszty jesteśmy zmuszeni podnieść opłaty (nie dotyczy to SKP pod Patronatem ITS, które dostęp do wszystkich produktów ITS na rzecz SKP mają zagwarantowany w ramach podpisanych umów „Patronackich”).

Rozumiejąc jednak bardzo trudną sytuację ekonomiczną Stacji Kontroli Pojazdów wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom SKP i podwyżka ta, nie do końca odzwierciedla wzrost naszych kosztów. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku po dwudziestu latach będzie wreszcie miała miejsce zmiana rozporządzenia w sprawie opłat za badania techniczne, co wpłynie na przywrócenie rentowności prowadzenia działalności w zakresie SKP.

Za zgodą Dyrektora ITS:

- opłatę za udzielenie licencji od 1 stycznia 2024 ustala się na: 1600 netto

 

- opłatę za nadzór autorski ustala się na: 1100 netto

 

Jednocześnie informujemy, że planowane jest wprowadzenie dodatkowych modułów i funkcjonalności do Programu Patronat (moduł zdjęć, podgląd historia.gov.pl). Równolegle trwają prace nad zupełnie nową odsłoną tego oprogramowania pod nazwą Patronat360.

 

Dostępny Formularz zamówienia na nadzór autorski 2023

można go pobrać ze strony:

 

www . patronat . pl » Oprogramowanie » Program "Patronat" do obsługi SKP

» Nadzór autorski nad programem "Patronat"

 

 

W przypadku wystąpienia błędu komunikacji z CEPiK 2.0 "Invalid mechanism" proszę dokonać AUTOMATYCZNEJ AKTUALIZACJI programu PATRONAT (jeśli nie była wykonana),  wyłączyć Patronat i CEPiK Uploader (jeśli jest uruchomiony),  a następnie zainstalować na nowo CEPiK Uploader.

Instalator programu CEPiK Uploader znajduje się w katalogu: C:\DIAGOGOL\INSTALUJ

Dla wersji BDE (klasycznej) należy uruchomić plik update_CEPIK2.exe

Dla wersji SQL należy uruchomić plik setup_CEPIK2_SQL.exe

 

Ukazał się Dz.U z dnia 16 czerwca 2023 r., poz. 1123 o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 maja 2023 r., znoszący od dnia 1 lipca 2023 pobieranie OE podczas badania technicznego na SKP.   Dalsze szczegóły na stronie www.patronat.pl .

W związku z planowanym na 2023 zmianami w Ustawie, przypominamy, iż aktualizacja do odpowiednich wersji programu będzie dostępna tylko dla podmiotów, mających uregulowany nadzór autorski za rok 2023 r.

 Dostępny Formularz zamówienia na nadzór autorski 2023

można go pobrać ze strony:

www . patronat . pl » Oprogramowanie » Program "Patronat" do obsługi SKP

» Nadzór autorski nad programem "Patronat"

 

 

 

Uwagi dla użytkowników wersji 14.92,3,5 itp....

Po wykonaniu aktualizacji programu, przy pierwszym uruchomieniu

program dodatkowo odświeża TABELE ROBOCZE.

Należy również samodzielnie wykonać 'AKTUALIZUJ, POBIERZ SŁOWNIKI'.

 

W przypadku korzystania z urządzenia NAS lub serwera plików,

na którym nie można uruchomić programu Patronat w wersji L i dokonać

jego aktualizacji, należy samodzielnie skopiować pliki MONIT996CEN.DAT oraz MONIT996CEDR.DAT z katalogu C:\DIAGOGOL końcówki sieciowej

do katalogu DIAGOGOL na na udostępnionym dysku sieciowym.

 

Należy także (po dokonaniu aktualizacji) rozpakować na końcówce sieciowej plik

C:\DIAGOGOL\INSTALUJ\PRPOM.zip i skopiować pliki z podkatalogu PRPOM

do podkatalogu GL0WNA katalogu DIAGOGOL na udostępnionym dysku sieciowym.

 

Nowe certyfikaty CA dla VPN są dostępne w aktualizacji programu Patronat.
 
Po dokonaniu aktualizacji proszę otworzyć katalog C:\CEPIK2\CERT_VPN\
i wgrać nowe certyfikaty zgodnie z instrukcją znajdującą się w tym katalogu.

 

 

 

Zapraszamy Państwa do projektu pilotażowego, w którym możecie Państwo generować dodatkowe PRZYCHODY. Bezkosztowo i bezwarunkowo.

Uruchomiliśmy w systemie Patronat dedykowaną funkcje do tego celu. Wystarczy, że wyrażą Państwo chęć udziału w projekcie co przyniesie Państwu następujące KORZYŚCI:

·       wynagrodzenie za KAŻDĄ pozyskaną zgodę klienta na kontakt, w celu przedstawienia oferty ubezpieczenia pojazdu

·       pieniądze są wypłacane za zgodę na kontakt, a nie za sprzedaż usług czyli ZAWSZE

·       otrzymują Państwo bez jakichkolwiek inwestycji pieniądze do motywowania pracowników i narzędzie w postaci premii

Nowa funkcjonalność w programie Patronat nie wymaga dodatkowych szkoleń, ani dodatkowych czynności przy standardowym okresowym badaniu technicznym, wykonywanym przez Diagnostę.

W celu uruchomienia projektu w Państwa stacji prosimy o kontakt :

+48 601433790 Pan Rafał Matyjek.

 

 

UWAGA!

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2022 r. uruchomiliśmy dla Państwa

dodatkową usługę dotyczącą dyżuru telefonicznego pomocy technicznej

w zakresie oprogramowania do obsługi SKP "PATRONAT"

poza standardowymi godzinami pracy.

Usługa dostępna jest w ramach podpisanej umowy patronackiej

lub wykupionego nadzoru autorskiego na rok 2023.

 

W sytuacjach alarmowych będziemy pomocni

pod numerem telefonu 22 43 85 464 w następujących godzinach:

 

W dni powszednie poniedziałek-piątek: 16:00 - 20:00

 

W sobotę: 8:00 – 16:00

 

 

 

UWAGA! Możliwe problemy po ostatnich aktualizacjach Windows 10!

 

Poprawka Windows 10 KB5006670 uniemożliwia drukowanie na końcówkach sieciowych!

 

Rozwiązaniem problemu jest odinstalowanie poprawki KB5006670 z końcówek sieciowych działających na Windows 10.

 

LUB (dla zaawansowanych)

 

Rozwiązanie problemu z drukowaniem na drukarce sieciowej udostępnionej przez komputer z Windows 10 (błąd 0x0000011b).

Przejdź do komputera do którego jest podłączona drukarka.

Dokonaj automatycznej aktualizacji programu Patronat.

Dwukrotnie kliknij na plik:

C:\DIAGOGOL\INSTALUJ\Windows_10_drukarka_sieciowa.reg i zgódź się na wprowadzenie zmian do rejestru.

Następnie wyłącz i ponownie uruchom usługę Bufor wydruku (Printer Spooler) za pomocą programu services.msc lub ponownie uruchom komputer.

 

Przejdź do komputera na którym występował problem i ponownie połącz się z drukarką sieciową.

 

 

W wypadku wystąpienia dodatkowych, nieplanowanych utrudnień w CEP,

pracujemy w trybie awaryjnym.

 

Uwaga! Uwaga!

Błąd „Internal error” pojawiający się w czasie transmisji z CEP (np. 15 czerwca w godz. 13....) jest wewnętrznym błędem serwera systemu CEP. Proszę wtedy pracować w trybie awaryjnym.

 

 

13.05.2021:

Szczegółowa (obrazkowa) instrukcja usunięcia awarii VPN

na stronie WWW.PATRONAT.PL

 

W związku z wygaśnięciem u części Państwa ważności operatorskiego certyfikatu CA (do połączenia SSL), który jest nieobowiązkowy, cześć z Państwa może mieć problem z wysyłką danych do CEPiK mimo prawidłowego zestawienia połączenia VPN.

Ponieważ operatorski certyfikat CA jest nieobowiązkowy, prosimy w trakcie

podawania PIN-u wejść w ustawienia i wyczyścić pole z certyfikatem CA.

Jednocześnie informujemy że operatorski certyfikat SKP (zapisany na 
karcie kryptograficznej) nadal jest obowiązkowy!

PRZYPOMINAMY:

W przypadku problemów z zestawieniem połączenia VPN:

W folderze C:\CEPIK2\CERT_VPN

znajdą Państwo ważne certyfikaty:

INFRAC2_CA , INFRAC2_CA_P, INFRAC2_CA_T typu crt.

oraz dokładną instrukcję ich obsługi.

 

ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE:

W przypadku problemu z połączeniem VPN – komunikat błędu „AnyConnect cannot confirm it is connected to your secure gateway. The local network may not be trustworthy…”

Należy otworzyć magazyn certyfikatów (polecenie uruchom certmgr.msc) i z magazynu „Zaufane główne urzędy certyfikacji”

usunąć certyfikat „Infrastruktura” z datą wygaśnięcia 2021-05-12.

 

 

W przypadku (ostatnio pojawiających się) innych problemów z VPN prosimy o pracę w trybie awaryjnym do czasu usunięcia problemów z certyfikatami ze strony CEP.

 

Przypominamy !

W wypadku problemów z sieciami (z Windows 10) po ostatniej aktualizacjach Windows prosimy o PRZYWRÓCENIE obsługi usługi SMB 1.0 wyłączonych przez te aktualizacje !

Wszelkie typowe awarie, opisy postępowanie w przypadku awarii

opisane są na adresie 'http://www.patronat.pl/AKTUAL/'

 

Aktualna wersja 14.57

 

 

Komunikat dla SKP

„Szanowni Państwo,

dodatkowo w nawiązaniu do poniższej korespondencji uprzejmie informuję, że opłaty ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu Celowego – CEPiK należy w dalszym ciągu przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy numer: 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 wpisując jako odbiorcę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Z wyrazami szacunku,

Karolina Kielak

 

Biuro Programu CEPiK 2.0

Departament Zarządzania Systemami
Projekt CEPiK2.0
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

 

 

Wersja Programu 14.47 uwzględniająca nowe schematy eksportu JPK_VAT (7M)

dla faktur wystawionych po 1-szym października jest dostępny w automacie .

Uwaga! Program Patronat umożliwia jedynie wygenerowanie części deklaracyjnej

oraz ewidencji sprzedaży SKP. Pozostałe fragmenty pełnej deklaracji VAT (np. faktury zakupowe) oraz podpis i wysyłka pliku JPK prosimy kreować bezpośrednio na udostępnionych

darmowych aplikacjach MF dostępnych np. na adresie:

 

https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/bezplatne-narzedzia/

 

Wybieramy przykładowo okno „Podgląd i edycja pliku”. Po uruchomieniu wybieramy 'Dodaj Plik+” i wskazujemy na plik typu XML wygenerowany przez PATRONAT.

Można go przejrzeć, uzupełnić a i w razie potrzeby modyfikować i wygenerować nowy plik XML w miejsce wygenerowanego przez program PATRONAT, lub też podpisać i wysłać do MF.

Informujemy również, że MF nie udostępniło do dziś nowej struktury pliku w formacie CSV.

 

 

Jest dostępna wersja 14.31 programu uwzględniająca wykonywanie

przez SKP od dnia 4.10.2020 zwrotów zatrzymanych El. DR.

Wprowadzone są też poprawki uwzględniające zmiany w przepisach

VAT tj, informacje o paragonach wydawanych do faktur.

Rozliczenie JPK za wrzesień wykonujemy po staremu, nowa wersja JPK będzie obsługiwać tylko faktury wystawione po 1.10.2020..

Od dnia 04.10.2020r SKP będą mogły wykonać zwrot zatrzymanego

elektronicznie dowodu rejestracyjnego.

Wykonanie zwrotu DR przez SKP jest możliwe jedynie dla dokumentów zatrzymanych

na podstawie art. 132 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym tj. z wyświetlonymi kodami:

PZP-Pojazd zagraża porządkowi ruchu.,

WOS-Pojazd narusza wymagania ochrony środowiska,

BBT-Brak badań technicznych,

NBT-Nieuprawnine badanie techn,

PZB--Zagrożenie bezpieczeństwa (w szczególności po wypadku drogowym)

 

Brak będzie możliwości zwrotu DR przy zatrzymaniu z przyczyn innych:

Przykładowo:[CNO]- CNOSF: Dane dokumentu w CEP nie odpowiadają stanowi faktycznemu

Ekran programu przy możliwości zwrotu będzie wyglądał następująco.

 


 

W momencie, kiedy diagnosta będzie chciał wykonać zwrot DR, należy zaznaczyć kwadracik na zielonym polu i odpowiedzieć twierdząco na pytania

podczas zapisu.

 

Odpowiednia wersja jest dostępna OD 1.10.2020 tylko

w trybie automatycznej aktualizacji i tylko dla SKP PATRONAT i

dla SKP mających uregulowany nadzór na 2020r.

 

Lista licencji nie mających uregulowanego nadzoru za rok 2020

dostępna jest tutaj .

UWAGA! SKP nie mające DOTYCHCZAS uregulowanego

nadzoru na rok 2020 będą miały BLOKOWANY program.

 

 

Przypominamy, że procedura wysłania badań z trybu awaryjnego pokazana jest na

YouToube – film PATRONAT 11 od ok. 2.minuty

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOSf999bKe4SQ_jV3xT_hTmCN8A-Cj3rL

Należy wejść w opcję BAZA,ZESTAWIENIA, wybrać F7- i zaznaczyć opcję 'TYLKO Z TRYBU AWARYJNEGO', następnie kryterium szukania 'wg daty badania', datę badania ustawić na 2020-08-04, a po wybraniu F7-szukaj oraz po pokazaniu się listy badań wykonanych w trybie awaryjnym, wybierz przycisk 'WYSLIJ BADANIA DO CEP'

przykładowo od 2 minuty jak na:

PLAY-LIST Przykład 11 na PLAY-LIST

W związku z nieobecnością części zespołu i utrudnionym kontakcie telefonicznym prosimy o zgłaszanie bieżących problemów na e-maile.

W związku z awarią CEPiK dla części SKP z dnia 04.08.2020 r. przypominamy, iż należy w tej sytuacji pracować w trybie awaryjnym do czasu usunięcia przez CEPiK awarii.

Wszelkie ewentualne problemy prosimy zgłaszać na e-maile dostępne na stronie.

Od dnia 08.07.2020 w trybie automatycznej aktualizacji jest dostępna wersja 14.14,

UWAGA! Z dniem 15-07-2020 wersje poniżej 14.12 (np..14.09) nie będą mogły komunikować się z CEPiK. Tylko wersje 14.12 i wyższe posiadają funkcje wymiany dwu liczników i umożliwią po tym terminie prawidłową pracę SKP.

Do wersji 14.12 i wyższych mają uprawnienia tylko SKP z uregulowanym nadzorem autorskim za 2020 r.

Lista już odnotowanych zamówień stan na dzień 1.07.2020 dostępna jest tutaj

Uproszczone rozwiązanie problemu certyfikatów VPN.

Proszę wykonać automatyczną aktualizację programu,

a pliki z nowymi certyfikatami CA do VPN i instrukcją konfiguracji

połączenia VPN po wykonaniu aktualizacji pojawią się w katalogu

C:\CEPIK2\CERT_VPN

 

KOMUNIKAT COI Z DNIA 1.06.2020:

W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia VPN za pośrednictwem aplikacji CISCO AnyConnect należy zalogować się na stronę sd.coi.gov.pl/ (login i hasło znane użytkownikom), wybrać katalog „INSTALATORY”, a następnie katalog „VPN”. W katalogu tym znajduje się instrukcja oraz pliki, które należy zainstalować.

W razie potrzeby pomocy prosimy o kontakt

na numer telefonu (42) 2535454 wew. 1.

Zespół Centralnego Ośrodka Informatyki”

 

W związku z awarią VPN CEPiK dla części SKP z dnia 30.05.2020 r. przypominamy, iż należy w tej sytuacji pracować w trybie awaryjnym do czasu usunięcia przez CEPiK awarii.

Od dnia 20.05.2020 w trybie automatycznej aktualizacji jest dostępna wersja 14.12.

W związku z stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce w bieżącym roku przedłużamy okres przyjmowania zamówień na nadzór autorski do końca maja 2020 r. Zachęcamy do jak najszybszego przesłania wypełnionych, wzorem lat ubiegłych, zamówień na ”Nadzór autorski”, co umożliwi płynną ich realizację oraz zapewni Państwu ciągłość w dostępie do niezbędnych aktualizacji. Zalecana jest forma elektroniczna – tzn. wystarczy scan wypełnionego zamówienia przesyłany e-mailem. Opłata za rok 2020 jest stała niezależnie od miesiąca w którym Państwo złożycie przedmiotowe zamówienie.

 

Informujemy Państwa ponadto, że z oczywistych względów obecnie wsparcie dla oprogramowania „Patronat” oparte jest na kontakcie telefonicznym oraz zdalnej pomocy realizowanej przez internet. Zachęcamy ponadto do zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem oprogramowania poprzez pocztę elektroniczną.

 

Uwaga! Uwaga!

Błąd „Internal error” pojawiający się w czasie transmisji z CEP (np. 1 kwietnia w godz. 8- 8.30) jest wewnętrznym błędem serwera systemu CEP. Proszę wtedy pracować w trybie awaryjnym.

 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 2560).

Ponieważ do biura Patronatu zgłaszanych jest wiele wątpliwości związanych z badaniami technicznymi pojazdów "TAXI", niniejszym chcielibyśmy je Państwu wyjaśnić, udostępniając w załączonych plikach informacje na ten temat:

its.home.pl/cms/domena_patronat/10952,pl,TAXI.html

UWAGA ! Przed próbą połączenia z wsparciem ITS koniecznie proszę zrobić automatyczną aktualizację wersji ze względu na zmianę wersji programu do zdalnego wsparcia technicznego.

SKP nie mającej aktualizacji nie będą mogły otrzymać wsparcia.

2020 ROK…..

UWAGA! Stara wersja środowiska skp (wersja 13..) Będzie wyłączona w dniu 30.01.2020.

Instrukcja dla wersji 14 (drogomierz) jest na adresie: 'http://www.patronat.pl/AKTUAL/'

 

 

Prawo do aktualizacji do wersji 14 będą miały tylko te podmioty, które mają uregulowaną płatność za nadzór autorski 2019.

Przypominamy !

W wypadku problemów z sieciami (z Windows 10) po ostatnich aktualizacjach Windows prosimy o PRZYWRÓCENIE obsługi usługi SMB 1.0 wyłączonych przez te aktualizacje !

Wszelkie typowe awarie, opisy postępowanie w przypadku awarii

opisane są na adresie 'http://www.patronat.pl/AKTUAL/'

 

Dodatkowe informacje w sprawie nowych przepisów fiskalnych (drukowanie faktur do paragonów, drukowanie paragonów i wysyłką On-line itp.)

Drukarka fiskalna Online powinna być wyposażona w fizyczny port Ethernet/LAN (złącze RJ45) lub w łącze radiowe Wi-Fi WPA2.

Odradzamy zakup drukarek fiskalnych Online wyposażonych tylko w port USB i emulujących za jego pomocą kartę sieciową, z powodu możliwych konfliktów jej sterowników z oprogramowaniem Cisco VPN Client / Cisco AnyConnect Secure Mobility Client.

Program Patronat umożliwia drukowanie paragonów z numerem NIP nabywcy na drukarkach fiskalnych posiadających taką funkcję. Podczas wystawiania paragonu należy zaznaczyć opcję DRUKARKA UMIE DRUKOWAĆ NIP, a następnie wpisać numer NIP nabywcy.

Błąd $N podczas drukowania paragonu (dla protokołu Thermal) oznacza, że drukarka nie posiada funkcji drukowania numeru NIP nabywcy. W takim przypadku należy użyć modułu Prinfa.exe z podkatalogu Thermal_Emulacja_NIP, zgodnie z uwagami zawartymi w pliku Czytaj_to.txt znajdującym się w tym samym podkatalogu.

Szczegółowa instrukcja konfiguracji drukarki fiskalnej znajduje się w pliku:

C:\DIAGOGOL\DRUKFISK\instr.txt

 

Opisy nowości w wersji PATRONAT13 jest TUTAJ: OPIS WERSJI PATRONAT13

W związku z wejściem z życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (art. 81 ust. 11 pkt 2a Dz. U. Poz. 1466) wprowadzono w dniu 7 listopada 2019 wersję programu 13.... Wersja 13... do pobrania w trybie automatycznej aktualizacji.

Wersja 13.07 .......

W dniu 19.09.2019 pod numerem 1787 ukazało się rozporządzenie zmieniające wzór zaświadczenia z badania technicznego (termin wejścia w życie – 4-10.2019). Aktualizacja programu (wersja 13.07) jest udostępniona od dnia 17.10.2019 tylko w trybie automatycznej aktualizacji (dostępnej z opcji programu)!

Przypominamy,że 'miejsce' i 'dane ident. SKP' ustawiają Państwo SAMI zgodnie z instrukcją OPIS WERSJI PATRONAT13 !

 

Opis zmian w wersji PATRONAT13 (INSTRUKACJA) opisane są na adresie http://www.patronat.pl/AKTUAL/

UWAGA! BŁĄD W WINDOWS 10 !

Ostatnia aktualizacja dla Windows10 uszkadza współużywalność PLIKÓW,uniemożliwiając prawidłową prace końcówek sieciowych !!!.

Prosimy o WYŁĄCZENIE AKTUALIZACJI Windows 10 i PRZYWRÓCENIE obsługi usługi SMB 1.0 wyłączonych przez te aktualizacje.

W sytuacji błędów na końcówkach pracujemy tylko na jednej końcówce!

Prosimy śledzić dalsze komunikaty.

Wszelkie typowe awarie, opisy postępowanie w przypadku awarii

opisane są na adresie 'http://www.patronat.pl/AKTUAL/'

pod hasłem 'AWARIE, OPISY'

 

W związku z akcją zmiany stawek PTU:

W związku z akcją zmiany stawek PTU przypominamy,

Należy w programie PATRONAT, Opcje , '5 Lokalne' , przycisk Ustawienia DF należy również zmienić stawkę PTU opłaty ewidencyjnej z domyslnej 'G' na np. 'E'.

Przypominamy, że każda drukarka wymaga wykonania raportu zamknięcia (dobowego), inaczej zmiana stawki nie będzie możliwa. Dodatkowo niektóre drukarki nie pozwalają na zmianę stawki dla już 'wykorzystanego' towaru - należy wtedy dowolnie zmienić opis tekstu dla OE w opcjach programu, zakładka '3-Ceny' opcja 'Skróty dla DF'.

 

Bardzo ważne!.

Przed operacją zmiany stawek na DF - koniecznie proszę wykonać automatyczną aktualizację poprzez opcję AKTUALIZUJ PROGRAM w opcjach programu. Zostaną wtedy pobrane dodatkowo: nowy program 'PrnSetup.exe' w nowej wersji 1.69 (lub wyższa) z możliwością wyboru stawki dla OE i nowe pliki sterującymi 'printfa.exe'.

Poniżej jest dokładny opis postępowania:

 

Instrukcje zmiany PTU ( PATRONAT 12.9...) ....

 

 

UWAGA! Część CERTYFIKATÓW VPN traci ważność w maju 2019. Przypominamy że na stronie www.cepik.gov.pl (zakładka AKTUALNOŚCI) jest udostępniany plik z listą terminów ważności certyfikatów SSL dla kart oraz certyfikatów VPN dla wszystkich SKP.

Uwaga! Uwaga!

Błąd „Internal error” pojawiający się w czasie transmisji z CEP (np. w ostatnio w piątek, 8 marca ok godz 18-ej) jest wewnętrznym błędem serwera systemu CEP. Proszę wtedy pracować w trybie awaryjnym.

 

Prosimy naszych użytkowników używających czytnika DDR, aby wykonali automatyczną aktualizację programu do wersji 12.7..:

( F6-USTAWIENIE OPCJI → AKTUALIZUJ PROGRAM)

 Szanowni użytkownicy

W związku z pracami testowymi programu PATRONAT z Cepik 2.0

informujemy o utrudnionym bezpośrednim kontakcie telefonicznym.

Wszelkie pytania związane z bieżącą obsługą (awariami) praz uwagami do programu prosimy kierować   za  pośrednictwem  e-mail:

zenon.wozniak@its.waw.pl    lub i

rafal.szumowski@its.waw.pl  lub

patronat@its.waw.pl

 

DODATKOWO W SYTUACJACH AWARYJNYCH prosimy o wykorzystanie adresu:

www.patronat.pl/AKTUAL/

Z opisem typowych sytuacji awaryjnych i sposobów ich rozwiązywania.

 

Przypominamy o wymaganiach dla SKP:

INTERNET

Do komunikacji z systemem CEPiK 2.0 SKP musi posiadać połączenie z siecią publiczną Internet. Komunikacja z systemem CEPiK 2.0 jest realizowana on-line, w trakcie procesu przeprowadzania badania technicznego. Zaleca się, aby połączenie z siecią Internet miało przepustowość nie mniejszą niż 0,5 Mb/s.

 

 

CERTYFIKAT VPN

W celu uzyskania certyfikatu do połączeń VPN stacja kontroli pojazdów musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym – instrukcja określająca sposób wypełnienia wniosku, elektroniczny formularz wniosku do wypełnienia oraz wymagania związane z wnioskowaniem o certyfikat są dostępne na stronie www.cepik.gov.pl w zakładce „System informatyczny CEPiK 2.0”.

Każda SKP musi wystąpić do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem certyfikacyjnym w celu uzyskania certyfikatu VPN, który jest wymagany do komunikacji z systemem CEPiK 2.0.

OPROGRAMOWANIE VPN

 Oprogramowanie Cisco VPN Client lub Cisco AnyConnect

Oprogramowanie niezbędne do zestawienia połączeń VPN, które należy zainstalować na stanowisku komputerowym będzie dostępne do pobrania ze strony www.cepik.gov.pl, zakładka „System informatyczny CEPiK 2.0” – sekcja „Pliki do pobrania”

 POZOSTAŁE WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu zachowania minimalnego poziomu bezpieczeństwa związanego z dostępem do systemu CEPiK 2.0, zaleca się SKP stosowanie zaleceń bezpieczeństwa dla SKP związanych m.in. wykorzystywaniem wyłącznie systemów operacyjnych i oprogramowania posiadających wsparcie ich producentów, oraz zaleceń związanych z hasłami do komputerów, przechowywaniem nośników z danymi, dostępem do stanowisk komputerowych.

Dokument zawierający zalecenia bezpieczeństwa dla SKP można będzie pobrać ze strony www.cepik.gov.pl, zakładka „System informatyczny CEPiK 2.0” – sekcja „Pliki do pobrania”.

 

 

 

Poprzednie komunikaty