W związku z akcją zmiany stawek przypominamy,

Należy w programie PATRONAT, Opcje , '5 Lokalne' , przycisk Ustawienia DF należy również zmienić stawkę PTU opłaty ewidencyjnej z domyslnej 'G' na np. 'E'.

Przypominamy, że każda drukarka wymaga wykonania raportu zamknięcia (dobowego), inaczej zmiana stawki nie będzie możliwa. Dodatkowo niektóre drukarki nie pozwalają na zmianę stawki dla już 'wykorzystanego' towaru - należy wtedy dowolnie zmienić opis tekstu dla OE w opcjach programu, zakładka '3-Ceny' opcja 'Skróty dla DF'.


Bardzo ważne!.

Przed operacją zmiany stawek na DF - koniecznie proszę wykonać automatyczną aktualizację poprzez opcję AKTUALIZUJ PROGRAM w opcjach programu. Zostaną wtedy pobrane dodatkowo: nowy program 'PrnSetup.exe' w nowej wersji 1.69 (lub wyższa) z możliwością wyboru stawki dla OE i nowe pliki sterującymi 'printfa.exe'.


Pliki 'PrnSetup.exe' i 'Prinfa.exe' (stawe.dat, stawf.dat... w zal. o stawki dla OE) (wersja Prinfa.exe dla odpowiedniej drukarki fiskalnej znajdują się w poniższym podkatalogu

katalogu C:\DIAGOGOL\DRUKFISK : Posnet_Nowy, Posnet_WIN1250, Thermal albo Elzab_Stary) - odpowiedni dla swojej drukarki plik printfa.exe - należy go skopiować do katalogu z programem PATRONAT ( zazwyczaj C:\DIAGOGOL ).


W programie PrnSetup uruchomionym z katalogu z programem PATRONAT ( zazwyczaj C:\DIAGOGOL ) wybierz port, do którego dołączona jest drukarka (np. 'COM1:'). W drukarce korzystającej z protokołów transmisji Posnet lub Thermal ustaw następujące parametry portu COM (tzn. RS232):

Prędkość: 9600

Bit stop: 1

Parzystość: Brak

Sterowanie przepływem: Brak


Po naciśnięciu 'Testuj łącze' dla niektórych drukarek (np. DF-301) pojawi się komunikat 'Nierozpoznana wersja drukarki. Wykonać test dla starszych wersji?'. Dla drukarek igłowych (np. DF-301) trzeba jeszcze zmienić standardowe wartości timeoutów na większe (czas oczekiwania programu na odpowiedź drukarki po zakończeniu

drukowania paragonu). Żeby to zrobić trzeba kliknąć 'Ustawienia zaawansowane' i zmienić pierwsze dwie wartości timeoutów (w panelu 'dynamiczne timeouty', standardowo

3000 + 300 * ilość linii) na 8000 + 800 * ilość linii. Następnie należy zapisać konfigurację (przycisk 'Zapisz'). Jeśli pojawi się komunikat 'nie można zapisać konfiguracji portu', należy

usunąć atrybut read-only z pliku 'PORT.CFG' (np. komendą 'attrib -r c:\diagogol\port.cfg').Jeżeli podczas drukowania (w trybie Thermal) występuje błąd $h ,

oznacza to że drukarka nie jest skonfigurowana, nie są ustawione stawki PTU (VAT) i/lub naglówek paragonu.

W celu ich ustawienia użyj programu NPS (Nowy Program Serwisowy firmy Posnet), a dla starszych modeli ZPS.exe lub skontaktuj się z serwisem.


Jeżeli podczas drukowania (w trybie Thermal) występuje błąd $N ,

oznacza to że drukarka nie posiada funkcji drukowania numeru NIP nabywcy.


Obecność pliku C:\DIAGOGOL\BezPotPa.DAT wyłącza w programie Patronat mechanizm odczytu numeru paragonu zwracanego przez drukarkę fiskalną, więc dla drukarek lokalnych należy ten plik usunąć, jeśli istnieje.


Jeśli podczas drukowania występuje błąd zatwierdzania transakcji,

upewnij się że skopiowałeś nową wersję pliku Prinfa.exe z katalogu:

C:\DIAGOGOL\DRUKFISK\Thermal\ do C:\DIAGOGOL


Jeśli podczas drukowania występuje błąd żądania informacji kasowych, przyczyną może być brak zdefiniowanych w drukarce 7 stawek PTU (VAT).

W przypadku korzystania z drukarek w których występuje błąd żadania informacji kasowych, należy skopiować pliki

Prinfa.exe i BezPotPa.DAT z katalogu

C:\DIAGOGOL\DRUKFISK\Thermal_Bez_Potwierdzenia do C:\DIAGOGOLUwagi dla użytkowników drukarek firmy Posnet:

Uruchom program PrnSetup.exe aby określić rodzaj używanego protokołu transmisji (nowy protokół Posnet lub Thermal).

Informacja ta (oraz informacje o typie drukarki i stronie kodowej) zostanie wyświetlona po wybraniu portu COM drukarki i kliknięciu na przycisk "Testuj łącze".

Uwaga: drukarki wykorzystujące protokół Posnet powinny mieć ustawioną stronę kodową (kodującą m.in polskie litery) na Mazovia!

W przypadku wybrania drukarki sieciowej, należy podać numer IP i numer portu w postaci liczb dopełnionych zerami, np. 192.168.1.7:6666 należy wpisać jako 192.168.001.007:06666

Należy także usunąć z katalogu C:\DIAGOGOL pliki SiecPar.dat, FISK_DIR.DAT, SterFisk.exeW razie problemów z drukowaniem upewnij się że Użytkownicy uwierzytelnieni i Użytkownicy mają prawa modyfikacji i zapisu do katalogu C:\DIAGOGOL (klikając PPM a następnie Właściwości i wybierając zakładkę Zabezpieczenia).

Dla drukarki lokalnej (lub sieciowej w konfiguracji nie korzystającej z programu SterFisk.exe) proszę usunąć z katalogu C:\DIAGOGOL pliki SiecPar.DAT, FISK_DIR.DAT, SterFisk.exe

Proszę też sprawdzić czy użytkownicy nieuprzywilejowani mogą korzystać z portu COM podłączonego do drukarki fiskalnej (niektóre sterowniki portów COM udostępniają je tylko użytkownikom z prawami administratora).

W tym celu proszę uruchomić program PrnSetup.exe jako użytkownik nieuprzywilejowany i wykonać test połączenia.

Jeśli ten test zwraca wynik negatywny, ale gdy program PrnSetup.exe jest uruchamiany z prawami administracyjnymi test połączenia zwraca wynik pozytywny, oznacza to że tylko administrator może korzystać z tego portu COM. W takim razie proszę zmienić w Centrum akcji ustawienia Kontroli konta użytkownika przesuwając suwak na sam dół (nie powiadamiaj nigdy) i zatwierdzić klikając OK. Następnie proszę kliknąć PPM

na ikonę programu Patronat i wybrać zakładkę Zgodność, a następnie kliknąć Zmień ustawienia dla wszystkich użytkowników,

po czym zaznaczyć opcję "Uruchom ten program jako administrator".

Proszę powyższą procedurę wykonać także dla programu Prinfa.exe znajdującego się w C:\DIAGOGOLKonfiguracja drukarki lokalnej udostępnionej w sieci LAN:

Program SterFisk.exe nadzoruje katalog C:\DIAGOGOL lub katalog podany jako parametr, uruchamiając Prinfa.exe w przypadku wykrycia nowego paragonu (zmiany pliku FAK_DANE.DAT).

Pliki SterFisk.exe, SiecPar.dat oraz Prinfa.exe z podkatalogu odpowiadającego protokołowi używanemu przez drukarkę (zwykle Thermal) proszę skopiować do folderu udostępnionego końcówkom sieciowym (zwykle C:\DIAGOGOL) do zapisu na serwerze wydruku paragonów (stanowisku, do którego podłączona jest drukarka fiskalna).

Następnie proszę wpisać ścieżkę dostępu do programu SterFisk.exe do autostartu na serwerze wydruku paragonów (ale jako pierwszy przed programem Patronat) lub do sekcji rejestru Windows:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Jeżeli katalog udostępiony do zapisu na serwerze wydruku paragonów jest inny niż C:\DIAGOGOL to należy go podać jako parametr polecenia SterFisk.exe.

Pusty plik SiecPar.dat proszę skopiować do folderu C:\DIAGOGOL na serwerze wydruku paragonów oraz na końcówkach sieciowych.

Plik C:\DIAGOGOL\fisk_dir.dat na końcówce sieciowej powinien zawierać ścieżkę dostępu do udostępnionego katalogu, tak jak jest on zamapowany na końcówce sieciowej. Do tego katalogu będzie zapisywany plik FAK_DANE.DAT zawierający treść paragonu.W przypadku korzystania z kilku programów wystawiających paragony może wystąpić konflikt sprzętowy dotyczący dostępu do portu COM.

Można go rozwiązać za pomocą programu rozdzielającego fizyczne porty COM na kilka portów wirtualnych i przydzielając każdemu programowi odrębny wirtualny port COM.

https://www.fabulatech.com/serial-port-splitter.html

Program ten kosztuje 110 Euro, ale można go przetestować bez ograniczeń funkcjonalnych przez 15 dni przed zakupem.